HỌC VIÊN DUC THUONG MUSIC SCHOOL

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN DUC THUONG

MUSIC SCHOOL

 

STT TÊN HỌC VIÊN LỚP EMAIL GHI CHÚ
1 Phạm Việt Khoa VIP P    
2 Phạm Việt Phúc VIP P    
3 Đào Nguyên Khang  VIP P    
4 Đào Châu Sa VIP P    
5 Nhân Kiệt VIP P    
6 Hoàng Anh VIP P    
7 Đoàn Gia Huy VIP P    
8 Dương Thị Ngọc Tuyền VIP P     
9 Nguyễn Anh Thy VIP P     
10 Võ Đan Thy VIP P    
11 Phạm Việt Khoa VIP Elec    
12 Nguyễn VĂn Trí VIP E    
13 Nguyễn Thanh Thủy VIP P    
14 Tăng Hà Uyên Phương VIP K       
15 Phạm Nguyễn Châu Anh VIP-P    
16 Lê Kiều Oanh VIP P     
17 Trần Minh Ngọc Hiền VIP P    
18 Phạm Nhật Minh Đan VIP P    
19 Phạm Nhật Minh Châu VIP G    
20 Phạm Trọng Nghĩa VIP G    

 

STT TÊN HỌC VIÊN LỚP EMAIL GHI CHÚ
21 Phạm Nguyễn Nhật Khoa VIP P    
22 Vương Trịnh Kiều Vân VIP O    
23 Trần Thị Kim Thư VIP Elec    
24 Trần Ngọc Hương Thảo VIP P    
25 Lâm Ngọc VIP P    
26 Bảo Ngọc VIP P     
27 Nguyễn Đạt Trống    
28 Phạm Thanh Nguyên VIP - G    
29 Phạm Quốc Thành VIP - G    
30 Nguyễn Văn Cương VIP - G    
31 Nguyễn Phúc Ph Thảo VIP P    
32 Lê Quốc Thái Tường VIP P    
33 Trần Đặng Ngọc Thương VIP P    
34 Huỳnh Bảo Trân VIP P    
35 Trầm Hương  VIP P    
36 Đặng Thị Thủy VIP P     
37 Đỗ Hoàng Thủy Ngân VIP P    
38 Đỗ Hoàng Bảo Ngọc VIP P    
39 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc VIP P    
40 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân VIP P    

 

STT TÊN HỌC VIÊN LỚP EMAIL GHI CHÚ
41 Hồ Minh Thư VIP P    
42 Hồ Thị Tường Vy VIP P    
43 Nguyễn Thị Khánh Chi VIP P    
44 A. Hồ Lê Sinh VIP G    
45 Trầm Kim Khuê VIP P    
46 Nguyễn Tuệ Nhi VIP P    
47 Nguyễn Thị Thủy Tiên VIP P    
48 Nguyễn Minh Nhật VIP P    
49 Nguyễn Trần Gia Nghi VIP P    
50 Đỗ Nguyễn Thiên Nhi P    
51 Nguyễn Hằng Minh Tú P    
52 Phạm Hoàng Khang O    
53 Nguyễn Thị Diễm Quyên P    
54 Phạm Hà Minh Thư P    
55 Nguyễn Phạm Xuân Nhi P    
56 Võ Minh Tú P    
57 ĐẶng Khiết Minh P    
58 Lê Hoàng Hà P    
59 Lê Hoàng Yến P    
60 Từ Tâm An P    

 

Thời Khóa Biểu

Đội Ngũ Giảng Viên

Sự kiện qua ảnh

Liên kết website

Scroll