GIÁ TRỊ CÁC CHỨNG NHẬN VÀ VĂN BẰNG CỦA LCM

GIÁ TRỊ CÁC CHỨNG NHẬN VÀ VĂN BẰNG CỦA LCM
- Được Văn Phòng Quản Lý Chất Lượng và Khảo Thí Quốc Gia Anh công nhận và bảo đảm (Office of Qualifications and Examination – Ofqual)
- Một Grade hoặc mỗi Diploma của LCM đều tương đương với những trình độ (Level) được quy định trong Khung Trình Độ và Tín Chỉ quốc gia (Qualifications anh Credit Framework – QFC)
- Có giá trị khi đăng ký vào các trường và Đại Học tại Anh (Universities and College Admissions Service – UCAS). Từ Grade 6 trở lên, khi đăng ký vào các Đại Học, sẽ được miễn giảm một số tín chỉ theo chuyên ngành của chứng nhận.
- Các nước Âu Mỹ đã ký một công ước công nhận bằng cấp của nhau, vì vậy bằng cấp của LCM có giá trị quốc tế.
- Hội Đồng Khảo Thí LCM có truyền thống uy tín lâu đời (1887) và có mạng lưới các Trung Tâm Khảo Thí trên toàn thế giới, nên bằng cấp của LCM là một trong những bằng cấp được gọi là “Internationally Regcognized” (được quốc tế công nhận).
- Hội đồng Giám Khảo LCM bao gồm những Giáo Sư có học vị cao và uy tín trên toàn thế giới.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và văn bản

 

Bài viết khác:

Thời Khóa Biểu

Đội Ngũ Giảng Viên

Sự kiện qua ảnh

Liên kết website

Scroll