Thầy: NGÔ XUÂN ĐẰNG_LLCM Piano

LLCM Piano ( Licentiate Diploma in Pianoforte Teaching of London College of Music University of West London) - Cử Nhân Sư Phạm Piano - Hiệu Trưởng Duc Thuong Music School với hơn 20 năm giảng dạy. Đào tạo nhiều thế hệ học trò thành tài.

LLCM Piano - cứ nhân sư phạm Piano của LCM

Giám Đốc Điều hành Duc Thuong Music School

Giảng Viên Piano, với hơn 20 năm giảng dạy. 

Đào tạo nhiều thế hệ học trò thành tài.

Thời Khóa Biểu

Đội Ngũ Giảng Viên

Sự kiện qua ảnh

Liên kết website

Scroll